Η ανακοίνωση του Eθνικού Θέατρου για την παραίτηση του Στάθη Λιβαθινού

Η ανακοίνωση του Eθνικού Θέατρου για την παραίτηση του Στάθη Λιβαθινού

Απόφαση του Στάθη Λιβαθινού και όχι του Εθνικού Θεάτρου, αποτελεί η αποχώρηση του, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στις καταγγελίες φοιτητών κατά του ίδιου, παρά μόνο στην προσφορά του ως καθηγητής και καλλιτεχνικός διευθυντής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Παρά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Διευθύντρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να θεραπευθεί η δυσαρμονία που ανέκυψε κατά τη διδακτική διαδικασία και να επανέλθει κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Καθηγητή κ. Στάθη Λιβαθινού και των σπουδαστών της Σχολής.

Ο κ. Λιβαθινός, έχοντας τη διάθεση να διευκολύνει τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο της Δραματικής Σχολής αλλά και να αποφορτίσει την κατάσταση, έλαβε την απόφαση να αναστείλει επ’ αόριστον τα διδακτικά καθήκοντά του. Η Δραματική Σχολή σέβεται την απόφασή του αυτή και τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, κατά τη θητεία του ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, η ίδρυση του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής και η μεταστέγασή του στις εγκαταστάσεις του «Σχολείον της Αθήνας-Ειρήνη Παπά».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ