Τώρα επιδότηση έως 450€ για ακουστικά βαρηκοΐας

Τώρα επιδότηση έως 450€  για ακουστικά βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμα βοηθήματα τα οποία βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα μας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε προβλήματα ακοής. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία τους προσφέρει μεγάλο βαθμό άνεσης και λειτουργικότητας. Εξίσου εκσυγχρονισμένος είναι και ο σχεδιασμός τους, ώστε μπορεί να ταιριάξει με το στυλ του καθενός.

Ωστόσο, η διαδικασία της αγοράς των ακουστικών μπορεί να γίνει αρκετά κοστοβόρα. Ποια είναι διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι τιμές ΕΟΠΥΥ για ακουστικά βαρηκοΐας;

Επιδότηση ακουστικών βαρηκοΐας από τον ΕΟΠΥΥ

Είναι γνωστό πως η επιδότηση ακουστικών βαρηκοΐας μέσω ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 450€. Ωστόσο, για να μπορέσει να επιχορηγήσει αυτό το ποσό, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται.

Η συνολική διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Το μόνο που απαιτείται είναι μερικά βήματα, ανάμεσα στα οποία ανήκουν:

Γνωμάτευση γιατρού

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί γνωμάτευση ακουογράμματος από νοσοκομείο ή ιδιωτικό γιατρό. Εξίσου σημαντικό είναι ο γιατρός αυτός να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.

Πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς

Αφού πραγματοποιηθεί η γνωμάτευση, θα πρέπει να σφραγιστεί από ελεγκτή ιατρό σε κάποιο νοσοκομείο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο βαρήκοος να πάει την γνωμάτευση, μπορεί και ένας συγγενής πρώτου βαθμού.

Συμμετοχή και έναρξη επιδότησης

Στη συνέχεια, θα πρέπει να κατατεθεί η σφραγισμένη γνωμάτευση μαζί με την φωτοτυπία ταυτότητας του βαρήκοου στον ακοοπροθετιστή. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εύκολη και μπορεί να διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Πώς θα πραγματοποιηθεί η επιδότηση των ακουστικών βαρηκοΐας από τον ΕΟΠΥΥ;

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών, τα 450€ αφαιρούνται από την τιμή αγοράς των ακουστικών βαρηκοΐας. Το ποσό που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος είναι αυτό της συμμετοχής του. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ποσό λαμβάνεται αυτόματα από τον ακοοπροθετιστή. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά 4 χρόνια.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις πραγματοποιείται η διαδικασία επιδότησης ακουστικών βαρηκοΐας;

Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπου το χρηματικό ποσό της επιδότησης είναι διαφορετικό.  Σε περίπτωση που το βαρήκοο άτομο είναι παιδί ηλικίας 7-17 ετών, εκτός από την επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, είναι δικαιούχος και του ποσού των 3.000 ευρώ που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας. Κατά συνέπεια, ένα παιδί που διανύει τη σχολική του ηλικία δικαιούται συνολικά 3.450€. Το ποσό της επιδότησης από τον ΕΟΠΥΥ πηγαίνει απευθείας στον ακοοπροθετιστή, ενώ το υπόλοιπο ποσό στην οικογένεια του παιδιού. Επιπλέον, σε περίπτωση που η απώλεια ακοής ενός ενήλικα ξεπερνά τα 80 decibel και στα δύο αυτιά, δικαιούται 900€ από τον ΕΟΠΥΥ.

Πόσο κοστίζουν τα ακουστικά βαρηκοΐας;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την τιμή σε ακουστικά βαρηκοΐας. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή των ακουστικών είναι ο τρόπος ζωής του βαρήκοου, και οι ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχει. Οι τύποι των ακουστικών είναι πολλοί, ώστε να καλύπτονται οι διάφορες ανάγκες της καθημερινότητας.

Ευχαριστούμε τα κέντρα ακοής Θεοδώρου για τις πληροφορίες του παραπάνω άρθρου.