Τι ισχύει για γάμους και βαφτίσεις μέχρι τις 5 Ιουνίου λόγω κορονοϊού

Τι ισχύει για γάμους και βαφτίσεις μέχρι τις 5 Ιουνίου λόγω κορονοϊού

Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η επίσημη ανακοίνωση για τον τρόπο με τον οποίο θα τελούνται μέχρι τις 5 Ιουνίου οι γάμοι και βαφτίσεις στη χώρα μας.

Η ισχύς του νέου μέτρου είναι πρόκειται να ξεκινήσει από τις 17 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου.

Ποιοι είναι οι κανόνες που θα ισχύουν

Ένα άτομο ανά 10 τ.μ.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ. (πχ σ’ ένα χώρο λατρείας επιφανείας 300 τ.μ. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων είναι 30) και πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τ.μ., ο μέγιστος αριθμός είναι 50.

Σύσταση για μάσκες και αντισηπτικά

Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που πρέπει να τηρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ (πχ σύσταση για τη χρήση μάσκας, υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριών, συχνός καθαρισμός επιφανειών κλπ).

Ενσωματώθηκαν, επιπλέον, συστάσεις και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που ανταποκρίνονται σε ειδικότερες ανάγκες και χαρακτηριστικά επιμέρους θρησκευτικών κοινοτήτων (πχ τρόπος εισόδου σε χώρους λατρείας που δεν επιτρέπεται η είσοδος με υποδήματα κλπ).

Αποσαφηνίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών ή θρησκευτικών τελετών σε υπαίθριους χώρους ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων.