Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

Ο κίνδυνος μιας ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από τον τύπο του ρεύματος, το πόσο υψηλή είναι η τάση, το πώς διοχετεύτηκε το ρεύμα μέσα στο σώμα, τη γενική υγεία του ατόμου αλλά και το πόσο γρήγορα θα αντιμετωπιστεί.

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να μην αφήσει κανένα ορατό σημάδι στο δέρμα. Ωστόσο, το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σώμα μπορεί να προκαλέσει εσωτερική βλάβη, καρδιακή ανακοπή ή άλλο τραυματισμό. Υπό ορισμένες συνθήκες, ακόμη και μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποβεί μοιραία.

Ένα άτομο που έχει τραυματιστεί από την επαφή με την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό.

Προσοχή

Μην αγγίζετε το άτομο που έχει υποστεί την ηλεκτροπληξία, εάν αυτός ή αυτή εξακολουθεί να είναι σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Καλέστε τις πρώτες βοήθειες αν η πηγή του εγκαύματος είναι ένα καλώδιο υψηλής τάσης ή αστραπή. Μην πλησιάζετε καλώδια υψηλής τάσης έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί. Να έχετε υπόψη σας ότι οι εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος συνήθως δεν είναι μονωμένες. Μείνετε τουλάχιστον 6 μέτρα μακριά εάν το καλώδιο κουνιέται και πετάει σπινθήρες.
Μην μετακινείτε το άτομο με τραυματισμό από ηλεκτρικό ρεύμα αν αυτός ή αυτή είναι σε άμεσο κίνδυνο.

Διαβάστε πότε πρέπει να καλέσετε άμεσα βοήθεια και περισσότερες λεπτομέρειες στο liveit.gr