Ποιος εργασιακός κλάδος πληρώνει καλύτερα στην Ελλάδα;

Ποιος εργασιακός κλάδος πληρώνει καλύτερα στην Ελλάδα;

Η έκδοση HR Trends Survey για το 2017, αποτελεί τη μαζικότερη σε συμμετοχή έρευνας της Randstad Ελλάδος από τα 6 χρόνια διεξαγωγής της. Συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017, οι Σύμβουλοι της Randstad πραγματοποίησαν 460 συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή των τάσεων στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και των μισθών ανά επαγγελματικό προφίλ. Στη συγκεκριμένη έρευνα, μελετήθηκαν επίσης οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι κυριότερες προκλήσεις για τον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού και των προσλήψεων και οι προθέσεις στελέχωσης για το παρόν έτος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των εταιρειών οι οποίες δήλωσαν ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες τους ανήλθε στο 70%. Το ποσοστό αυτό αν και υψηλό, βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το 2016.

Ένα ακόμα αισιόδοξο εύρημα της ετήσιας έρευνας αφορά τις προθέσεις στελέχωσης. Αναλυτικότερα, το 71% από τις 460 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύουν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους μέσα στο έτος, με κύριο μέλημα τους την επαρκή ανταπόκριση τους στην ανάγκη νέων δεξιοτήτων.

Διαβάστε την συνέχεια στο fortunegreece.com