Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή | Ανακοίνωση

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή | Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, ανακοινώνει την προσωρινή προληπτική αναστολή λειτουργίας για το κοινό των μουσείων του.

The Board of Trustees of the Basil & Elise Goulandris Foundation announces the temporary closing of its museums for preventive reasons, following the measures taken for containing the spread of coronavirus.