Άρση μέτρων κυκλοφορίας: Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού

Άρση μέτρων κυκλοφορίας: Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού

Μπορεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών να είναι ελεύθερη και να μη χρειάζεται να στέλνουμε SMS στο 13033 όμως η μετακίνηση εκτός νομού θα επιτραπεί από τις 18 Μαΐου.

Ωστόσο, μέχρι τότε υπάρχουν μερικές παράμετροι που επιτρέπουν σε κάποιους πολίτες να βγουν και εκτός νομού.

Δείτε παρακάτω ποιες είναι αυτοί

α) Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.

γ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού) που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Αντίθετα, η μετάβαση στα νησιά αναμένεται να επιτραπεί σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντα υπό την αίρεση της εξέλιξης της πανδημίας στην Ελλάδα.

Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι το πράσινο φως για τη μετάβαση στα νησιά θα δοθεί μετά την 1η Ιουνίου, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και κάποια άλλη ημερομηνία.